περιεργοτέρων

περιεργοτέρων
περίεργος
taking needless trouble
fem gen comp pl
περίεργος
taking needless trouble
masc/neut gen comp pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”